1

خرید جعبه خاتم کاری در تخفیفات زمستانه تک سبد

جعبه خاتم کاری متشکل از یک جعبه چوبی که می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد، خرید یک جعبه خاتم کاری بزرگ می تواند مورد استفاده در جاهای مختلفی و به منظور های متفاوتی باشد. گاهی از ترکیب هنر خاتم کاری با هنر های دیگر صنایع دستی زیبا و کارآمدی تولید می شود مانند ترکیب هنر خاتم کاری و هنر میناکاری که در تهیه انواع ساعت خاتم کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...
1